Realtime Solutions

Tư vấn, phát triển các hệ thống tương tác thời gian thực, các ứng dụng video call/instant messaging đa nền tảng, công nghệ mới và mạnh mẽ.

Video Call/Voice Call

Video Conferencing

Instant Messaging

Screen Sharing

Whiteboard

Streaming

Recording

High security - with end-to-end encryption

THẾ MẠNH CỦA CHÚNG TÔI

Phát triển các hệ thống Online learning - teaching

Phát triển các hệ thống Online Conferencing / Meeting / Webinar

Phát triển các App Chat / Video Call

Phát triển các ứng dụng livestream tương tác thời gian thực như mời khách cùng livestream, tặng quà

Xây dựng các Chat Kit / Realtime libs

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

 • WebRTC
 • NodeJS
 • ReactJS
 • C/C++
 • Redis
 • ElasticSearch
 • Websocket

Quy trình thực hiện

Các bước trao đổi, làm việc đơn giản, rõ ràng, dễ dàng hợp tác

 • 01

  Thu thập thông tin
  Trao đổi idea, tư vấn, nghiên cứu và làm rõ các yêu cầu
 • 02

  Thiết kế
  Thiết kế kiến trúc hệ thống, phác thảo giao diện, thiết kế UI/UX
 • 03

  Lập trình
  Lập trình các chức năng
 • 04

  Testing
  Quản lý chất lượng, kiểm thử phần mềm, fix lỗi
 • 05

  Triển khai
  Triển khai chạy thử, chạy beta và chạy production
 • 06

  Đánh giá
  Đánh giá chất lượng, hiệu năng
 • 07

  Bảo hành, bảo trì
  Theo dõi, thống kê, nhận phản hồi, bảo trì hệ thống

LĨNH VỰC

Các lĩnh vực mà chúng tôi cung cấp dịch vụ

Giải trí & đa phương tiện

Chăm sóc sức khỏe, y tế

Học trực tuyến

Khách sạn, nhà hàng, du lịch

Tin tức, báo chí

Thương mại điện tử

Marketing & quảng bá hình ảnh

Logistics & Transportation